Bulan-Tahun:    
contoh : 06-2021  atau  2021   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan Tempahan Fasiliti KDM diterima pada bulan 06-2021