Bulan-Tahun:    
contoh : 08-2020  atau  2020   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan Tempahan Fasiliti KDM diterima pada bulan 08-2020