Bulan-Tahun:    
contoh : 01-2021  atau  2021   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan No.Virtual Akaun HSBC secara Individu diterima pada bulan 01-2021