Bulan-Tahun:    
contoh : 04-2023  atau  2023   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Permohonan Latihan Industri diterima pada bulan 04-2023