Bulan-Tahun:    
contoh : 04-2024  atau  2024   (utk transaksi tahunan)

Bil diterima pada bulan 04-2024 : 3 Permohonan Rumah/Kedai