Bulan-Tahun:    
contoh : 08-2020  atau  2020   (utk transaksi tahunan)

Bil diterima pada bulan 08-2020 : 6 Permohonan Rumah/Kedai