Bulan-Tahun:    
contoh : 12-2023  atau  2023   (utk transaksi tahunan)

Bil diterima pada bulan 12-2023 : 4 Permohonan Rumah/Kedai