Bulan-Tahun:    
contoh : 11-2021  atau  2021   (utk transaksi tahunan)

Bil diterima pada bulan 11-2021 : 10 Permohonan Rumah/Kedai