Bulan-Tahun:    
contoh : 12-2018  atau  2018   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan Permohonan Pembekal Individu diterima pada bulan 12-2018