Bulan-Tahun:    
contoh : 05-2022  atau  2022   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan Permohonan Pembekal Individu diterima pada bulan 05-2022