Bulan-Tahun:    
contoh : 10-2021  atau  2021   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan Permohonan Pembekal Individu diterima pada bulan 10-2021