Bulan-Tahun:    
contoh : 06-2019  atau  2019   (utk transaksi tahunan)

Tiada sebarang Semakan Permohonan Pembekal Individu diterima pada bulan 06-2019