Bulan-Tahun:    
contoh : 10-2018  atau  2018   (utk transaksi tahunan)

Bil diterima pada bulan 10-2018 : 1 Semakan Permohonan Pembekal Individu