Bulan-Tahun:    
contoh : 09-2023  atau  2023   (utk transaksi tahunan)

Bil diterima pada bulan 09-2023 : 1 Semakan Permohonan Pembekal Individu