PKNP/PSM/59 e-Kerjaya / Borang Permohonan Jawatan | Produk dan Perkhidmatan  
  PANDUAN PENGISIAN BORANG
NAMA JAWATAN DIPOHON
A R A H A N  
1.  Permohonan untuk satu jawatan sahaja di dalam satu borang.
*pastikan filename tidak mengandungi ruang kosong(space)
Cth :   my image.jpg  
my_image.jpg  
2.  Pemohon yang dipilih untuk ditemuduga akan diberitahu dan pemohon mestilah membawa bersama-sama sijil-sijil serta lain-lain dokumen asal semasa menghadiri temuduga.
3.  Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan jabatan kerajaan atau Badan Berkanun mestilah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A-21.
4.  Maklumat akedemik dan berwarna merah mesti dipenuhi
M A K L U M A T            P E M O H O N  
* Nama Penuh : (seperti Kad Pengenalan)
* No. Kad Pengenalan :     
* Tarikh Lahir : 
* Alamat Surat Menyurat :  * Jantina : 
  Agama : 
Poskod : Keturunan : 
Bandar : Kewarganegaraan : 
* Negeri : Taraf Perkahwinan : 
Lesen Memandu :  A     B     B1     B2     C     D     E     E1     E2     F     G     H     I
* Emel :
(name@domain.com)
* No Tel. Bimbit (HP) : 
 Negeri Tempat Lahir No. Telefon (R) : 
 * Pemohon :  * Ibu:  * Bapa: 
 Tempoh Bermastautin Di Pahang (jika bukan anak Pahang)      
 Pemohon :  Ibu:  Bapa: 
  
M A K L U M A T            T A M B A H A N  
Pengalaman Bekerja
Jawatan Jabatan/Majikan Tempoh Gaji Akhir
          Dari                     Hingga          
Kemahiran      
a. Bahasa : 
b. Komputer : 
c. Lain-lain : 
Rujukan Nama Jawatan No. Telefon
a.  
b.  
c.  
Tarikh : 06-05-2021 
 
Tarikh Kemaskini : 04-05-2021
design & developed by - rosem