BORANG e-ADUAN
A. Untuk diisi oleh pelanggan
PANDUAN PENGISIAN BORANG  
Nama :
No. Kad Pengenalan : (Maximum digit: 12) (cth: 801231065152)
You have digit left.
Email : (cth: abc@xyz.com)
  Alamat Surat Menyurat :
Telefon Rumah :
Telefon Pejabat :
No. Fax :
Aduan Berkaitan :
Aduan :
You have words count

Tarikh :
   
  B. Pengakuan Pemohon
   
Saya mengaku segala keterangan di atas adalah benar dan saya mengizinkan pihak tuan mengabaikan aduan saya sekiranya terdapat sebarang keterangan yang palsu.
  TARIKH :    20-03-2018
Masukkan Huruf Berikut :   CAPTCHA Image