BORANG e-ADUAN
A. Untuk diisi oleh pelanggan
PANDUAN PENGISIAN BORANG    
     
Nama :  
No. KP/Syarikat :  
Email :   (cth: abc@xyz.com)
  Alamat Surat Menyurat :  
Telefon Rumah :  
Telefon Pejabat :  
No. Fax :  
Aduan Berkaitan :  
Aduan :  
You have words count

(Sekurang-kurangnya 5 patah perkataan)
Tarikh :  
     
  B. Pengakuan Pemohon
     
  Saya mengaku segala keterangan di atas adalah benar dan saya mengizinkan pihak tuan mengabaikan aduan saya sekiranya terdapat sebarang keterangan yang palsu.
    TARIKH :    16-04-2024
Masukkan Huruf Berikut :     CAPTCHA Image