Soalan Lazim Log Masuk ke Sistem PKNP ?
 

A) Tukar Kata Laluan

Sekiranya anda perlu menukar Kata Laluan, anda perlu log masuk ke Sistem eAgensi PKNP dahulu. Sila pilih menu Change Password dan ikuti arahan yang diberikan.

 

B) Lupa Kata Laluan

Sekiranya anda lupa kata laluan untuk login ke Sistem eAgensi PKNP, sila laporkan segera kepada Penolong Pengurus Pentadbiran & Sumber Manusia PKNP
Puan Syahirah Mohd Shabri di talian 09-5658403. Kata Laluan anda akan direset dan anda perlu mengikut arahan untuk menukar kata laluan yang disediakan oleh sistem.

 

C) Siapa Pengguna Sah Sistem eAgensi PKNP

Pengguna yang sah adalah terdiri daripada:

i. Semua anggota pekerja dan pelajar praktikal PKNP.
ii. Semua pihak luar yang berurusan dengan PKNP yang telah di‘authorized'kan penggunaan dengan tahap akses yang ditetapkan oleh ‘System Owner' dengan kelulusan pihak pengurusan PKNP..

 

D) Aduan Masalah Log Masuk ke Sistem PKNP

Semua aduan perlu dilaporkan kepada :

Pengurus Pentadbiran & Sumber Manusia PKNP
- Pegawai untuk dihubungi ialah Puan Anis Darwina Mohamad di talian 09-5658588 atau 09-5658403.

 
E) Panduan Penggunaan Kata Laluan
  - Gabungan kedua-dua huruf besar dan huruf kecil.
  - Gabungan digit dan character
  - Sekurang-kurangnya 8 character panjang
  - Bukan perkataan biasa yang digunakan dalam mana-mana bahasa.
  - Bukan terdiri dari maklumat peribadi seperti nama ayah, organisasi , no. IC, birthday, no. tel, computer terms dll.
  - Perkataan yang terdapat di dalam kamus bahasa inggeris atau bahasa asing. Pengguna juga hendaklah menukar Kata Laluan setiap bulan bagi mengurangkan risiko kebocoran Kata Laluan.
 
Peringatan Penting :
  1. Password tidak boleh diberikan kepada kakitangan lain, boss, ahli keluarga walaupun dalam keadaan bercuti. (**System owner perlu ‘authorize' kakitangan lain bagi menggantikan kakitangan yang sedang bercuti lama).
   
  2. Sekiranya berlaku kebocoran kata laluan, laporan segera perlu dibuat kepada Pengurus Bahagian ICT untuk ‘block' password tersebut secepat mungkin.
Pegawai untuk dihubungi ialah Encik Mohd Lizam Jemail di talian 09-5658552
 
Bantuan?
 

 

Sila hubungi :
Penggunaan Sistem

 

Penolong Pengurus Pentadbiran & Sumber Manusia
Puan Anis Darwina Mohamad di talian 09-5658403
Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
   
PKNP Bantuan Teknikal
Pegawai Teknologi Maklumat
Encik Mohd Lizam Jemail di talian 09-5658552
Bahagian ICT PKNP